Στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη (πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) μπορείς να αναζητήσεις την ερμηνεία μιας λέξης καθώς και παραδείγματα       χρήσης της.  

- Γράψε τη λέξη στο πλαίσιο

- Πάτα "βρες"